آفرینش

ادبیات، هنر، عرفان

نویسنده: فرشته نوری
روز : دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت: 12:38


تصویر،اثر: محمد هادی نوری

جلوه ویژه هنری:فرشته نوریعاشق آفرینش که باشی


گلبرگ ها بوم نقاشی می شوند


و


تو هنرمند