آفرینش

ادبیات، هنر، عرفان

نویسنده: فرشته نوری
روز : پنج‌شنبه 23 آذر 1396 ساعت: 12:10


تصویر،اثر: دکتر تواناسرو


ای سرو که بی سایه چنین سر به هوایی


در پای تو هرگز نرسیدم به نوایی


خوارم چه پسندی که به هرحال عزیزی


دردم چه فرستی که به هر درد دوایی


دل نیز خدا را به صفا آینه گردان


کز گردش چشم آینه گردان خدایی


برخاست بلا تا که به بالای تو ماند


ای فتنه به بالا تو ندانم چه بلایی


با چشم تو از هر دو جهان گوش گرفتیم


مائیم و تو ای جان که جگرگوشه مایی


استاد شهریار


  

تصویر،اثر: دکتر توانا
سید محمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار... روح اش شاد و یادش گرامی