آفرینش

ادبیات، هنر، عرفان

نویسنده: فرشته نوری
روز : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 10:52


گنجشک ها، اثر: دکتر توانا


در حیرتم

وقتی فضا را درآغوش می گیرم

تا  از مردگان زمین

فراتر روم

آنچه دیدگانم می بافد

حقیقت پشت چهره هاست !

.....................................................

راه آسمان را

دریابیم

تا

به سایه هائی

زوال یافته

مبدل نشویم

.....................................................

کدامین خدای زمین است

که  سکان عشق را

به نخی آویخته،

روح را می سوزاند

و جان را به بوسه ای وسوسه می کند؟

ای همیشه فرومایه

توموسیقی آسمان را نخواهی شنید

.....................................................

بال ها همیشه بیدارند

 پرنده های خیال را

ازقفس آزاد کنیم

پیش از آن که

فرو بریزیم

.....................................................

کهکشان همانند کمان است

و ستاره های دنباله دار بسان  تیر

فراتر قدم بر داریم

تا افلاک را

احاطه کنیم 

.....................................................

فرشته نوری